5.2 Miten onnistuimme?

Projekti on valmis, onnitelkaa itseänne!

Projektin aikana saitte tietoa ilmastonmuutoksesta, opitte ymmärtämään eri suhtautumistapoja tähän valtavaan asiaan ja saitte paneutua valitsemaanne aiheeseen. Opitte hakemaan tietoa ja työskentelitte ryhmän jäseninä työn kaikissa vaiheissa. Pysähdy vielä hetkeksi arvioimaan ryhmäsi työskentelyä ja omaa rooliasi ryhmässä.

a) Katsokaa video itsearvioinnista.

Pohtikaa ensin itsenäisesti työskentelyänne ja roolianne ryhmässä.

 • Kannustinko ja huomioinko ryhmätöissä muita jäseniä?
 • Osallistuinko aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn?
 • Osasinko tehdä päätöksiä muiden kanssa?
 • Osasinko ryhmäni kanssa ratkoa ongelmia itsenäisesti?

b) Keskustelkaa yhdessä ryhmänne työskentelystä. Arvioikaa:

 • Ehdittekö tehdä suunnitellut asiat?
 • Tukivatko ryhmän jäsenet toisiaan projektin aikana?
 • Osallistuivatko kaikki työskentelyyn?
 • Saitteko hankittua tarvitsemanne tiedot?
 • Oliko suunnitelmanne riittävä?
 • Oliko tuotoksenne vaikuttava?
 • Jos aloittaisitte projektin uudelleen, mitä tekisitte toisin?