5.3 Oman esityksen päivittäminen

Ryhmänne on nyt saanut palautetta sekä opettajalta että muilta ryhmiltä. Voitte vielä parantaa omaa esitystänne palautteen perusteella.

Palauttakaa esityksenne yhdessä sovittuun paikkaan.