5.4 Keskustelen ja arvioin

 

Kerratkaa ensin positiivisen kannustuksen säännöt.

a. Näytä tuotoksesi muille tai lue siitä kirjoittamasi teksti.

Muiden tehtävänä on kannustaa ja sanoa myönteisesti jotakin sellaista, joka vie suunnitelmaasi eteenpäin.

b. Kuuntele muiden esitykset ja kirjoita muistiin yksi toisen oppilaan idea, minkä haluat parastaa.

Parastaminen tarkoittaa idean muokkaamista omaan käyttöön sopivaksi.

c. Kerro muille, minkä idean haluat parastaa ja miksi.

d. Parasta valitsemasi idea itsellesi.

e. Tee itsearviointi työkirjaan.