5. Esitetään

Nyt voitte onnitella itseänne, olette päässeet projektin viimeiseen vaiheeseen! Esityksenne ja vaikuttavat tuotoksenne on valmiita. Sen lisäksi, että jaatte ja saatte tietoa, pääsette vaikuttamaan. Vaiheen lopuksi arvioitte työskentelyänne ja oppimistanne.

Katsokaa vaiheen johdantovideo ja tutustukaa sen jälkeen tavoitteisiin.

Tavoitteet

 • Ymmärrän ilmastonmuutoksen syyt ja seuraukset.
 • Ymmärrän, miten ihmisten toiminta vaikuttaa ilmastonmuutokseen.
 • Ymmärrän, että omilla valinnoillani on vaikutusta ympäristöön.
 • Hankin lisää tietoa seuraamalla toisten esityksiä.
 • Osaan pitää selkeän esityksen ryhmäni kanssa.
 • Annan ja otan vastaan rakentavaa palautetta esityksistä.

Ryhmätyöskentely

 • Työskentelyni edistää ryhmän toimintaa.
 • Huomioin ryhmäni muut jäsenet.​
 • Osallistun aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn.​
 • Oma panokseni ryhmän työssä on olennainen projektin kannalta.
 • Ratkon ryhmäni kanssa esiin tulevat ongelmat itsenäisesti.

Tvt-tavoitteet

 • Osaan käyttää Teamsin keskustelutyökaluja palautteen antamiseen.
 • Osaan noudattaa nettietikettiä keskustellessani.