5. Esitetään

Voitte onnitella itseänne, olette päässeet jo näin pitkälle!

Olette tutustuneet Amerikoihin monipuolisesti, valinneet aiheen ja hakeneet monipuolisesti tietoa. Olette rakentaneet oman oppimistuotoksenne ja vieläpä harjoitelleet esittelemään sen. Mahtavaa!

Esitetään-vaiheessa esittelette oppimistuotoksenne.

Toisten esityksistä ja projekteista annetaan palautetta. Mietitään, mikä on hyvä palaute. Minkälaisesta palautteesta on hyötyä? Saatte itsekin palautetta. Muistakaa antaa sitä myös itsellenne.

Katsokaa seuraavalta sivulta, mitä Amerikan uutiset 5: Esitetään tästä aiheesta sanoo!

Tavoitteet

  • Pidän ryhmäni kanssa esityksen suunnitelmien mukaisesti.
  • Otan vastaan palautetta esityksestä.
  • Annan palautetta toisille näiden esityksistä.

Taitotavoitteet

Valitkaa, mitä taitoja mielestänne tässä vaiheessa harjoitetaan eniten.

  • L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen
  • L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
  • L4: Monilukutaito
  • L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen