5. Matka jatkuu

Luvun 5 yhteenveto

Organisaatioiden ICT-osaamisen kehittämisen tarpeet ja strategiat ovat erilaisia. Niiden ydintehtävät edellyttävät hyvin erilaista osaamista. Kaiken tekemisen taustalla oleva toimintakulttuuri, työntekijöiden osaamistaso ja kokemus tietotyöstä ovat aina yksilöllisiä. Yhtä ja ainoaa mallia ICT-osaamisen kehittämiseksi on siis mahdotonta määritellä.

Kuntatyöntekijöiden ICT-osaaminen ja tuen muodot -tutkimus antaa ajankohtaista tietoa kuntien ICT-osaamisen ja tuen tilasta juuri nyt. Se myös avaa henkilöstön näkemyksiä tulevaisuuden tarpeista.

Pelikirjan avulla kukin kunta voi käynnistää projektin, joissa pyritään löytämään juuri omaan toimialaan ja organisaatioon sopivat ICT-osaamisen kehittämisen tukimuodot ja -mallit.

Alla oleva ICT-osaamisen ja kehittämisen tuen pelikenttä -kaavio kuvaa osaamisen kehittämisen ja uudenlaisten tukimuotojen ja –mallien suunnittelun konkreettista polkua sekä vaiheita ja linjauksia, joita suunnittelu vaatii. Voit klikata kuvan suuremmaksi.

 

ICT-osaamisen ja tuen pelikenttä -kaaviokuva