6.1 Miten onnistuimme?

Projekti on valmis, onnitelkaa itseänne!

Projektin aikana saitte tietoa tutkimastanne aiheesta ja saitte paneutua oman oppimistuotoksenne tekemiseen. Työskentelitte ryhmän jäseninä työn kaikissa vaiheissa.

Ryhmän osaamisen ja työskentelyn arviointi

A. Pysähtykää vielä hetkeksi arvioimaan ryhmänne työskentelyä ja toimintaa. Tarkastelkaa saamaanne palautetta. Käykää se yhdessä läpi ja vastatkaa alla oleviin kysymyksiin keskustellen sekä kirjatkaa vastauksenne ylös.

  • Ehdittekö tehdä suunnitellut asiat?
  • Tukivatko ryhmän jäsenet toisiaan projektin aikana?
  • Osallistuivatko kaikki työskentelyyn?
  • Mikä auttoi teitä eniten työskentelyn aikana?
  • Mikä haittasi teitä työskentelyn aikana?
  • Saitteko hankittua tarvitsemanne tiedot?
  • Oliko suunnitelmanne riittävä?
  • Onnistuitteko antamaan toisille uutta tietoa aiheestanne?
  • Jos aloittaisitte projektin uudelleen, mitä tekisitte toisin?

B. Ottakaa esille tehtävässä 1.1 tekemänne Amerikat -kooste eli karttakuva, jonka koostitte omien ennakkotietojenne pohjalta. Lisätkää koosteeseen niitä asioita, joita olette oppineet tämän viikon aikana Amerikkoihin liittyen.