6.1 Työskentelyn arvioiminen

Arvioi omaa työskentelyäsi.

Olinko aktiivinen?

 • Kyllä
 • Ei

Kuuntelinko muita?

 • Kyllä
 • Ei

Teinkö oman osuuteni?

 • Kyllä
 • Ei

Kannustinko muita?

 • Kyllä
 • Ei

Autoinko muita?

 • Kyllä
 • Ei

Arvioi ryhmäsi työskentelyä

Jaettiinko työt tasaisesti?

 • Kyllä
 • Ei

Ottivatko kaikki ryhmän jäsenet osaa työhön?

 • Kyllä
 • Ei

Sujuiko yhteistyö?

 • Kyllä
 • Ei

Pysyittekö aikataulussa?

 • Kyllä
 • Ei

Tukivatko ryhmän jäsenet toisiaan työn aikana?

 • Kyllä
 • Ei

Oliko ryhmällä tarvittavat tiedot työskentelyä varten?

 • Kyllä
 • Ei

Mitä olisi voinut tehdä eri tavalla?