a. Meteorologin töissä

Meteorologi on ilmatieteen eli meteorologian asiantuntija. Pääosa meteorologeista työskentelee sään ennustamisen parissa, mutta meteorologeja työskentelee myös asiakaspalvelu-, tutkimus- ja kehitystehtävissä.

Välineet

  • paikallinen sääennuste lähimmän viikon ajalle

Tehtävänanto

Selvitä, kuinka hyvin tulevan viikon sääennusteet pitävät paikkansa. Selvitä myös, miten sääennuste tehdään ja mitä meteorologin työhön kuuluu. Tee ennusteista video ja kokoa muista tiedoista infografiikkamainen esitys, joka sisältää taulukoita, kaavioita ja kuvia.

Työohje

  • Hae internetistä, esimerkiksi Ilmatieteenlaitoksen sivuilta, paikallinen tulevan viikon sääennuste. Merkitse muistiin, millaista säätä eri päiviksi luvataan. Laadi taulukko ja kokoa siihen tiedot ainakin ennustetuista säätiloista, sademääristä, lämpötiloista sekä tuulen suunnista.
  • Tallenna ennuste videona. Voit esiintyä videolla meteorologina ja lukea sään laatimasi sääkartan avulla kuin ammattilainen.
  • Seuraa säätä päivittäin ja merkitse edellä laatimaasi taulukkoon muistiin, millainen sää kunakin viikonpäivänä on.
  • Arvioi, kuinka hyvin sääennuste piti paikkansa. Pohdi syitä ennusteen onnistumiselle tai epäonnistumiselle. Esimerkiksi kuvaajan avulla voi helposti havainnollistaa ennusteiden ja toteutuneiden lämpötilojen tai sademäärien eroja.
  • Sääennustetutkimuksen ohessa tutki esimerkiksi Ilmatieteenlaitoksen internetsivuja.
    • Tee selvitys meteorologin työstä. Mitä työhön kuuluu ja mitä meteorologiksi pääseminen vaatii? Kerro siitä lyhyesti. Voit hakea tietoa myös ammattinetti.fi -sivustolta.
    • Kerro sään ennustamisesta. Mihin ennusteet perustuvat ja miksi ennusteet onnistuvat välillä hyvin ja välillä sään ennustaminen on vaikeaa.

Tietoa

Sään ennustaminen lähituntien ajaksi voidaan tehdä ainoastaan havaintojen avulla. Ennusteen laatiminen pidemmälle ajanjaksolle vaatii tehokkaita tietokoneita, monipuolisia matemaattis-fysikaalisia sääennustusmalleja sekä meteorologin ammattitaitoa ja kokemusta.