a. Veden jäähtymisen seuranta

Vesi esiintyy luonnossa kolmessa olomuodossa: kiinteänä jäänä, nestemäisenä vetenä tai vesihöyrynä. Tässä työssä tutkitaan veden jäähtymistä. Tutkimus kannattaa suorittaa ulkona pakkassäässä.

Välineet

  • eri kokoisia astioita
  • lämpömittari
  • lämmintä vettä

Tehtävänanto
Selvitä, miten veden määrä vaikuttaa sen jäähtymiseen.

Työohje

  • Ota esimerkiksi neljä eri kokoista astiaa.
  • Ota kaikkiin astioihin eri määrät tarkalleen samanlämpöistä vettä.
  • Merkitse veden lämpötila mallin mukaiseen taulukkoon, ensimmäiselle riville.
  • Mittaa lämpötilat sitten esimerkiksi minuutin välein ja merkitse mittaustulokset taulukkoon. Muista välillä sekoittaa vettä.
  • Havainnollista tutkimustuloksiasi mittauksen päätyttyä mallin mukaisella kaaviolla.
  • Tee laatimasi kaavion perusteella kolme päätelmää veden jäähtymisestä.

Tietoa
Veden määrä ja lämpötilaero vaikuttavat siihen, kuinka hitaasti tai nopeasti vesi jäähtyy. Tämä näkyy luonnossa siten, että esimerkiksi  rannikolla lämpötilan muutokset eivät ole niin jyrkkiä kuin sisämaassa. Keväällä ja alkukesällä talven jäljeltä kylmä merivesi lämpenee hitaasti ja viilentää säätä. Vielä loppukesälläkin lämpötila rannikon läheisyydessä on yleensä muutaman asteen alempi kuin sisämaassa. Syksyllä meriveteen kesän aikana sitoutunut lämpöenergia lämmittää ilmaa, minkä vuoksi lämpötila rannikolla pysyy sisämaata korkeampana. Sää säilyy leutona pitkälle talveen.  (Lähde: Titaani Fysiikka, luku 24)