Aloituspäivän tuki luokissa

Alustus lähivalmennusmoduuliin Aloituspäivän tuki luokissa.