TVT-strategia: arvot ja tavoitteet

Yhdenvertaisuus

Tulevaisuustaitojen oppiminen on ajasta, paikasta ja laitteistosta riippumatonta. Oppimisen vastuu on ensisijaisesti oppijalla, jota tuetaan ikä- ja kehitystason mukaan.

Luovuus

Oppimisympäristöstä löytyy asianmukainen tekniikka ja jokaiselta oppilaalta käytettävissä oleva päätelaite, joka tukee oppimisen omistajuutta ja luovuutta.

Kestävä elämäntapa

Teknologiaa hyödynnetään ekologisesti ja vastuullisesti koulujen digitaalisen toimintakulttuurin tukena.

Rohkeus

Matkan varrella oppilaat keräävät oppimisreppuunsa osaamismerkkejä eri teemoista. Kouluissa kannustetaan kokeilemaan rohkeasti uusia toimintatapoja ja teknologioita.

Yhteisöllisyys

Jokaiselle koululle on nimetty sekä digitutor että oppilasagentit tukemaan opettajien ja oppilaiden TVT-taitojen kehittymistä. Hyviä käytänteitä ja osaamista jaetaan aktiivisesti.