b. Haihtuminen

Tässä työssä tutkitaan veden haihtumista ja selvitetään, miten astian muoto vaikuttaa veden haihtumiseen.

Välineet

  • erimuotoisia astioita
  • vaaka
  • lämmintä vettä

Tehtävänanto

Selvitä, miten astian muoto määrä vaikuttaa veden haihtumiseen.

Työohje

  • Ota esimerkiksi neljä erimuotoista astiaa. Punnitse astiat ja merkitse mittaustulokset mahdollisimman tarkasti muistiin.
  • Ota kaikkiin astioihin täsmälleen sama määrä vettä. Merkitse veden määrä grammoina taulukon ensimmäiselle riville.
  • Punnitse vesiastiat sitten päivittäin. Merkitse veden määrät astioissa taulukkoon grammoina.
  • Havainnollista tutkimustuloksiasi mittauksen päätyttyä mallin mukaisella kaaviolla.
  • Tee laatimasi kaavion perusteella kolme päätelmää veden haihtumisesta.
  • Millaisesta astiasta vesi haihtuu nopeimmin? Entä hitaimmin? Pohdi perustelua havaitsemallesi ilmiölle.

Tietoa

Haihtumisessa neste muuttuu kaasuksi eli höyrystyy nesteen pinnalta. Haihtumista tapahtuu kaikissa lämpötiloissa, mutta lämpötilan kohotessa se voimistuu. Kokeessa haihtumista tapahtuu todennäköisesti eniten astiasta, jossa veden pinnan pinta-ala oli suurin.