c. Jään sulamisen seuranta

Missä lämpötilassa jää alkaa sulaa? Entä miten lämpötila muuttuu kun jää sulaa?

Välineet

  • jääpaloja
  • kuumennuksen kestävä astia (esimerkiksi kattila)
  • lämpömittari
  • vettä
  • kuumennuslevy tai kaasupoltin

Tehtävänanto

Tutki lämpötilan muuttumista jään sulaessa.

Työohje

  • Ota astiaan reilusti jääpaloja ja lisää pohjalle 1 dl kylmää vettä.
  • Mittaa lämpötila.
  • Aloita kuumennus ja mittaa jääveden lämpötila esimerkiksi minuutin välein. Merkitse mittaustulokset taulukkoon. Muista sekoittaa vettä ennen mittaustuloksen lukemista.
  • Havainnollista tutkimustuloksiasi mittauksen päätyttyä kaaviolla, jossa vaaka-akselina on aika ja pystyakselina lämpötila.
  • Tee laatimasi kaavion perusteella kolme päätelmää jään sulamisesta.

Tietoa

Kun aine saavuttaa sulamispisteensä, sen olomuoto alkaa muuttua kiinteästä nesteeksi. Sulaminen vaatii lämpöä eli energiaa, joka kuluu kokonaan sulamiseen. Veden lämpötila alkaa nousta vasta, kun kaikki jää on sulanut.