Digitaalinen johtaminen ja koulun tiimi- ja johtamismallin kehittäminen

Alustus: Markku Pelkonen

Digitaalinen johtajuus tarkoittaa käytännössä teknologian valjastamista toimintakulttuurin johtamisen tueksi.

Oleellista digitaalisessa johtajuudessa on

  • avoimuus
  • osallistaminen
  • läpinäkyvyys

Digitaalinen johtajuus on myös tiedolla johtamista, sillä teknologia mahdollistaa datan käytön päätöksenteossa. Teknologia laajentaa myös vuorovaikutustapoja työyhteisössä sekä koulun ja kodin välillä.

Jaettua johtajuutta on vaikeata toteuttaa arjessa ilman teknologian tukea.