Tulevaisuustaidot – Ennakkotehtävä 1

Pohdi mitä taitoja oppilaat, jotka ovat nyt koulussa, tarvitsevat vuonna 2030.

Kirjoita muistiin ja valmistaudu lähettämään vastaus valmentajalle kirjallisena sekä käymään vastaustasi läpi ryhmässä keskustellen.