Ennakkotehtävä 3 – Roolit ja vastuut

Alustus: Markku Pelkonen

Kirjoittakaa yhdessä esimerkki johtoryhmän roolikuvauksesta:

  • vastuut ja tekemisen painotukset sanallisessa muodossa
  • ajankäyttö ja ajankäytön priorisointi
  • mittarit ja onnistumisen seuranta

Tarkentakaa näkemyksiänne yhdessä keskustellen. Dokumentoikaa myös sanalliseen muotoon.