Terve elämä

Terve elämä oppimisprosessikartta

Terve elämä on monialainen oppimiskokonaisuus luokille 5-8

Terve elämä-oppimiskokonaisuudessa oppija oppii tekemään havaintoja omasta hyvinvoinnistaan, ymmärtämään omien valintojensa vaikutuksen terveyteensä sekä tarkastelemaan hyvinvointia eri näkökulmista. Projektin aikana harjoitellaan ryhmässä työskentelyn ja vastuun ottamisen ohella myös digilaitteiden, O365-ympäristön sekä ohjelmistojen hyödyntämistä tarkoituksenmukaisesti.

Kokonaisuuden yksi keskeinen teema on vaikuttaminen, sillä kokonaisuuden pohjavire on positiivinen ja toimintaan ohjaava. Oppilaiden vaikuttamaan pyrkiville tempauksille, teksteille ja videoille voidaan suunnitella myös koulua laajempia kanavia ja kytkeä mukaan paikallisia tahoja.

Terve elämä -projekti soveltuu 5.–8. vuosiluokille. Tehtäviä ja ohjeita voidaan tarpeen mukaan eriyttää alaspäin tai ryhmäyttää oppilaat siten, että 5. ja 6. luokkien oppilaat toimivat yhdessä vanhempien oppilaiden kanssa. Näin projektiin saadaan mukaan myös vertaisoppimista.

> Tutustu Terve elämä -kokoelmaan! Linkki avautuu uuteen välilehteen.