Fyysinen terveys

Fyysinen, eli kehollinen terveys ja ilmastonmuutos

Ilmaston muuttuminen vaikuttaa ihmisen fyysiseen terveyteen. Ilmaston lämpeneminen johtaa sääilmiöiden yleistymiseen. Tällaisia sääilmiöitä ovat esimerkiksi tulvat, maanjäristykset ja myrskyt, jotka puolestaan johtavat onnettomuuksiin ja loukkaantumisiin. Kylmät kelit johtavat liukastumistapaturmiin. Kuumuus johtaa helteistä aiheutuviin terveyshaittoihin, kuten nestehukkaan ja lämpöhalvauksiin. Lämpenevä ilmasto pidentää myös allergiakausia. Ilmakehän otsonikerroksen oheneminen voimistaa auringosta tulevaa ultraviolettisäteilyä eli UV-säteilyä. UV-säteilyn lisääntyminen lisää riskiä sairastua ihosyöpään.

Ilmaston lämmetessä myös taudit yleistyvät. Esimerkiksi eläimistä tarttuvat taudit yleistyvät, kun eläimet pakenevat kuumuutta viileämmille asutuille alueille. Sateiden lisääntyminen vaikuttaa juomaveden laatuun. Epäpuhdas juomavesi sisältää viruksia ja bakteereja. Ilmaston kosteuden noustessa myös homeongelmat lisääntyvät. Homeesta on ihmiselle terveydellisiä haittoja ja pahimmillaan se aiheuttaa keuhkosairauksia.