Ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset

Muuttuva ilmasto ja terveys

Ympäristön lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa niin yksittäisten ihmisten kuin suurempien ihmismassojen terveyteen. Nämä terveydelliset vaikutukset voidaan jakaa kolmeen osaan.

  • Ihmisen terveyteen se vaikuttaa fyysisellä eli kehollisella tasolla, kuten onnettomuuksien seurauksena.
  • Henkisellä tasolla se voi näkyä lisääntyneenä ahdistuksena vaikuttaen ihmisen psyykkiseen terveyteen.
  • Yhteiskunnallisella tasolla se vaikuttaa erilaisten yhteisöjen terveyteen.

Yhteisöjä ovat esimerkiksi erilaiset väestöt eli samalla alueella asuvat ihmiset. Yhteisöterveyteen liittyvät vaikutukset ovat laaja-alaisia, ja koskevat asioita kuten nälänhätää tai veden puutetta sekä niiden seurauksia.

Ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset