Itsearviointipohja

Tässä näet projektin tavoitteet vaiheittain. Tee itsearviointi rauhassa pohtien.

Miten saavutit tavoitteen? Arvioi työskentelyäsi valitsemalla sopivin vaihtoehto.
1 = En edes yrittänyt.
2 = Tarvitsen vielä harjoitusta.
3 = Saavutin tavoitteen.
4 = Onnistuin erinomaisesti.

1. ALOITETAAN

 • Huomasin, että tiedän jo ennakkoon jotain aiheesta.
 • Toin keskustelussa esille omia ajatuksiani.
 • Kuuntelin ryhmän muita jäseniä.
 • Osallistuin kartan laatimiseen.
 • Osallistuin ryhmän työtilan luomiseen.
 • Mitä opin projektin tässä vaiheessa?

2. SUUNNITELLAAN

 • Osaan muodostaa tutkimuskysymyksen.
 • Osaan asettaa itselleni oppimistavoitteita ja työskentelytavoitteita.
 • Ymmärrän, millaisilla asiasanoilla tietoa kannattaa hakea.
 • Osallistuin projektin suunnitteluun.
 • Mitä opin projektin tässä vaiheessa?

3. KERÄTÄÄN TIETOA

 • Hankin tietoa eri lähteistä (mm. erilaiset verkkosivut ja ohjelmat, kirjat, asiantuntija-haastattelut).
 • Merkitsin hankkimani tiedot ja niiden lähteet muistiin.
 • Osaan tarkastella tietolähteen luotettavuutta.
 • Työskentelyni ryhmässä edisti työtämme ja osaamistamme.
 • Osallistuin päätelmien tekemiseen.
 • Ymmärrän, mitä tutkimuksesta kannattaa kertoa muille.
 • Mitä opin projektin tässä vaiheessa?

4. TOIMITAAN

 • Osallistuin oppimistuotoksemme suunnitteluun.
 • Osallistuin oppimistuotoksemme toteuttamiseen.
 • Osasin antaa palautetta eli opponoida toisia kannustavasti.
 • Osaan ottaa palautetta vastaan.
 • Osaan parantaa omaa työtäni saamani palautteen perusteella.
 • Olen tyytyväinen oppimistuotokseemme.
 • Harjoittelin esitystä.
 • Mitä opin projektin tässä vaiheessa?

5. ESITETÄÄN

 • Esitys onnistui suunnitellusti.
 • Otin vastaan palautetta.
 • Annoin palautetta.
 • Tein projektin aikana parhaani.
 • Mitä opin projektin tässä vaiheessa?