Johdanto valmennukseen

Fasilitointi ja työpajan ohjaus: Markku Pelkonen, liiketoimintajohtaja, päävalmentaja

Työpajan kesto: noin 3 tuntia.

Alustus: Markku Pelkonen, päävalmentaja

Toimintakulttuurin johtamismallin kehittämisen elementit ovat käytännössä:

  • nykytilan arviointi yhdessä (JORY, opettajat)
  • kehittämisen tavoitteet ja niiden dokumentointi
  • ihmisten osallistaminen ja aktiivinen vuorovaikutus (koko organisaation taso, tiimit, arjen yhteisöllisyys
  • tiimien tuki ja resursointi
  • toimintamallin dokumentointi ja vuosikellon seuranta (JORY, tiimitaso)
  • seuranta, muutokset ja muutoksen jalkauttamisen varmistaminen (johtaminen, jaettu johtajuus).