Johtoryhmän roolikuvaus -mallipohja

Johtoryhmän tavoitteena on tukea rehtoria koulun strategian ja toimeenpanossa ja varmistaa toimintasuunnitelman toteutuminen arjessa. Roolikuvauksen tärkein tehtävä on kuvata johtoryhmän keskeiset tehtävät, ajankäytön jakautuminen sekä kuvata ne jaetun johtajuuden osa-alueet, joissa johtoryhmällä on ohjaus-ja seurantavastuu.

Ohje käyttöönottoon: Tutustu moduuliin johtoryhmätyön perusteet ja tallenna (lataa) dokumentti omalle työasemalla tai pilvipalveluun. Yksinkertaista kuvauksia ja muokkaa esimerkkikuvauksista teidän organisaatioonne sopivat.

Tallenna liite: Johtoryhmän roolikuvaus mallipohja.docx