Johtoryhmän toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman tärkein tavoite on sanallistaa keskeiset tavoitteet ja kuvata kehittämishankkeet, jotka mahdollistavat strategisten tavoitteiden toteutumisen. Toimintasuunnitelman tärkein tehtävä on toimia viestintävälineenä johtoryhmän, tiimien ja opettajien välissä. Mitä tarkemmin toimintasuunnitelma on kuvattu, sitä helpompaa on seurata toimenpiteiden toteutumista.

Vinkki: Toimintasuunnitelma kannattaa toteuttaa myös esimerkiksi jaettuna kalenterina tai esimerkiksi O365 Planner-sovellusta hyödyntäen.
Moduulista johtoryhmätyön perusteet löytyy esimerkkikuvaus toimintasuunnitelman toteuttamisesta jaetun sovelluksen avulla.

Ohje käyttöönottoon: Tutustu moduuliin johtoryhmätyön perusteet ja tallenna (lataa) dokumentti omalle työasemalla tai pilvipalveluun. Dokumentoikaa yhdessä keskeiset tavoitteet, vastuut (kuka tekee), aikataulut ja eri roolit.