Onnistunut ja tuloksellinen johtoryhmätyö

Johtoryhmän tehtävänä on varmistaa, että koulun toiminta vastaa asetettuja tavoitteita:

  • Taloudellinen
  • Pedagoginen
  • Juridinen

Johtoryhmän vastuut

  • Varmistaa onnistuminen asetetuissa tavoitteissa.
  • Koulun strategisten kehittämishankkeiden ja ohjaus, suuntaaminen ja mahdollistaminen eri tiimien toiminnan kautta.
  • Toimintasuunnitelmien etenemisen seuranta, ohjaus ja tuki.
  • Pedagoginen johtajuus ja osallistuminen jaettuun, pedagogiseen johtajuuteen.

Miten johtoryhmän työ näkyy arjessa?

Toimintakulttuuri – Koettu ja jaettu näkemys koulun toimintakulttuurin tilasta on hyvä ja kehittyy asetettujen tavoitteiden mukaan.

Päätöksenteon tehokkuus (avoimuus, seuranta, läpivienti) – Koettu ja jaettu näkemys päätöksiä vaativien asioiden ja teemojen käsittelytavasta ja tehokkuudesta.

Pedagoginen kehittäminen – Koulun keskeiset, pedagogiset kehittämishankkeet viedään läpi suunnitelmallisesti ja ennakkoon asetettujen tavoitteiden mukaan.

Onnistumisen mittaaminen, esimerkkejä

• Henkilöstön tyytyväisyys
• Hyvinvointimittaukset
• Koulu-kymppi
• Oppimistulokset
• Vanhempien palaute
• Hankkeiden läpivientiaika
• …