Keskustelun tueksi: arviointikysymyksiä

1. Aloitetaan

Työskentelyni ryhmässä oli rakentavaa.

 • En osallistunut ryhmän työskentelyyn
 • Osallistuin jonkin verran ryhmän työskentelyyn.
 • Tein oman osani ryhmän töistä.
 • Tein oman osani ryhmän töistä ja autoin muita.

Toin keskustelussa esille omia ajatuksiani.

 • En osallistunut ryhmän keskusteluun.
 • Osallistuin jonkin verran keskusteluun.
 • Toin esille omat ajatukseni.
 • Toin esille omat ajatukseni ja perustelin hyvin

Kuuntelin ryhmän muiden jäsenten ajatuksia.

 • En kuunnellut muiden ajatuksia.
 • Kuuntelin keskustelua jonkin verran.
 • Kuuntelin ryhmäni jäsenten ajatuksia.
 • Osasin kuunnella muita ryhmäni jäseniä ja esitin heille kysymyksiä.

Osallistuin ajatuskartan laatimiseen.

 • En osallistunut ajatuskartan laatimiseen.
 • Osallistuin ajatuskartan laatimiseen jonkin verran.
 • Tein oman osani ajatuskarttaan.
 • Tein ajatuskarttaan oman osani ja rohkaisin muita laajentamaan omia osioitaan.

Tutustuin sääsanastoon.

 • En tutustunut sääsanastoon.
 • Tutustuin joihinkin sääsanaston sanoihin.
 • Tutustuin huolellisesti sääsanastoon.
 • Tutustuin huolella sääsanastoon ja otin selvää käsitteistä joita en tuntenut.

2. Tutkitaan

Tein tutkimusosiossa olevan tehtävän.

 • En tehnyt tutkimusosion tehtävää.
 • Tein tutkimusosion tehtävän.
 • Tein tutkimusosion tehtävän huolellisesti.
 • Tein tutkimusosion tehtävän huolellisesti ja tarkistin sen.

Osallistuin projektin suunnitteluun.

 • En osallistunut projektin suunnitteluun.
 • Olin mukana suunnittelussa, mutta oma roolini oli melko pieni.
 • Osallistuin projektin suunnittelemiseen.
 • Osallistuin aktiivisesti projektin suunnitteluun ja osallistuin suunnitelman ongelmakohtien ratkaisemiseen.

Osallistuin projektin aikataulun laadintaan.

 • En osallistunut projektin aikataulun laadintaan.
 • Olin mukana aikataulun laadinnassa, mutta oma roolini oli melko pieni.
 • Osallistuin projektin suunnittelemiseen.
 • Osallistuin aktiivisesti aikataulun laadintaan ja osallistuin aikataulun ongelmakohtien ratkaisemiseen.

Osallistuin ryhmän työtilan luomiseen (O365).

 • Emme luoneet erillistä työtilaa.
 • Olin mukana työtilan luomisessa, mutta oma roolini oli melko pieni.
 • Osallistuin työtilan luomiseen.
 • Osallistuin työtilan luomiseen ja ratkaisin mahdollisesti esiin tulleita ongelmatilanteita.

Tiedän, mikä työn tavoite oli.

 • En tiedä projektimme tavoitetta.
 • Tiedän jonkin verran tavoitteestamme.
 • Tiedän, mikä tavoitteemme on.
 • Olin aktiivisesti mukana tavoitteen laatimisessa.

3. Testataan

Osallistuin ryhmän työsuunnitelman laatimiseen.

 • En osallistunut työsuunnitelman laatimiseen.
 • Olin mukana suunnittelussa, mutta oma roolini oli melko pieni.
 • Osallistuin työsuunnitelman laatimiseen.
 • Osallistuin aktiivisesti työsuunnitelman laatimiseen ja osallistuin työsuunnitelman ongelmakohtien ratkaisemiseen.

Suoritin kokeellisen työn ohjeen mukaan.

 • En osallistunut kokeellisen työn tekemiseen.
 • Tein kokeellisen työn.
 • Tein kokeellisen työn huolellisesti.
 • Tein työn huolellisesti ja osallistuin ongelmakohtien ratkaisemiseen.

Osallistuin päätelmien tekemiseen.

 • En osallistunut päätelmien tekemiseen.
 • Osallistuin päätelmien tekemiseen ryhmässäni.
 • Tein itse päätelmiä kokeellisesta työstä.
 • Tein päätelmiä kokeellisesta työstä ja hain aiheesta lisätietoa.

Merkitsin työssä tehdyt havainnot muistiin.

 • En merkinnyt havaintojani muistiin.
 • Tein joitakin muistiinpanoja työn aikana.
 • Tein työn muistiinpanot huolellisesti.
 • Tein työn muistiinpanot huolellisesti ja mietin, miten ne esitettäisiin muille.

Vastasin työohjeen kysymyksiin.

 • En vastannut kysymyksiin.
 • Vastasin joihinkin kysymyksiin.
 • Vastasin kysymyksiin.
 • Vastasin kysymyksiin huolellisesti.

Keskustelin ryhmän jäsenten kanssa työn edistymisestä.

 • En keskustellut ryhmäni kanssa.
 • Osallistuin keskusteluun jonkin verran.
 • Osallistuin keskusteluun aktiivisesti.
 • Osallistuin keskusteluun ja työskentelyn kehittämiseen aktiivisesti.

Työskentelyni ryhmässä oli rakentavaa.

 • Työskentelyni ei ollut rakentavaa.
 • Oma osuuteni ryhmän työstä oli pieni.
 • Tein oman osani työstä.
 • Tein oman osani työstä ja autoin muita.

4. Dokumentoidaan

Osallistuin työn dokumentoinnin suunnitteluun.

 • En osallistunut dokumentoinnin suunnitteluun.
 • Osallistuin dokumentoinnin suunnitteluun jonkin verran.
 • Osallistuin dokumentoinnin suunnitteluun.
 • Pohdin tarkkaan dokumentointia yhdessä ryhmäni kanssa.

Osallistuin dokumentoinnin tekemiseen.

 • En osallistunut dokumentoinnin tekemiseen.
 • Osallistuin dokumentointiin jonkin verran.
 • Osallistuin dokumentointiin.
 • Osallistuin dokumentointiin ja tein työni huolellisesti.

Dokumentointi onnistui hyvin.

 • En ole tyytyväinen dokumentoinnin lopputulokseen. Siinä on paljon ongelmia.
 • Dokumentoinnissa on joitakin ongelmallisia kohtia.
 • Dokumentointi onnistui pääosin hyvin. Dokumentointi on selkeää.
 • Dokumentointi on johdonmukaista ja selkeää. Siitä saa hyvän käsityksen tehdystä työstä.

5. Esitetään

Harjoittelin esitystä.

 • En harjoitellut esitystä.
 • Harjoittelin oman osani esityksestä.
 • Harjoittelin huolellisesti oman osani esityksestä.
 • Harjoittelimme yhdessä ryhmämme esitystä.

Esitys onnistui hyvin.

 • En ole tyytyväinen esitykseen. Siinä oli paljon ongelmia.
 • Esityksessä oli joitakin ongelmallisia kohtia.
 • Esitys onnistui pääosin hyvin. Siinä kerrottiin oleelliset asiat tehdystä työstä.
 • Esitys oli johdonmukainen ja selkeä. Siitä sai hyvän käsityksen tehdystä työstä ja siinä saaduista tuloksista.

Otin vastaan palautetta.

 • En halunnut saada palautetta.
 • Otin vastaan palautetta.
 • Otin vastaan palautetta ja keskustelin siitä.
 • Pyrin kehittämään toimintaani saamani palautteen perusteella.

Annoin palautetta.

 • En antanut palautetta.
 • Annoin palautetta.
 • Annoin palautetta ja keskustelin siitä.
 • Annoin kehittävää palautetta ja keskustelin siitä.

6. Arvioidaan

Keskustelin ryhmäni kanssa projektin onnistumisesta.

 • En keskustellut ryhmäni kanssa.
 • Keskustelimme projektin onnistumisesta jonkin verran.
 • Keskustelimme projektin onnistumisesta.
 • Keskustelimme projektin onnistumisesta ja kehitämme ryhmämme työskentelyä jatkossa.

Tein projektin aikana parhaani.

 • En yrittänyt päästä parhaaseeni.
 • Tein joissakin projektin osissa parhaani.
 • Tein useissa projektin osissa parhaani.
 • Tein projektissa parhaani.