Keskustelutehtävä

Toimintakulttuurin johtamisen olennaiset osaset ovat työyhteisön ihmiset, prosessit ja rakenteet.

Toimintakulttuurin tilannekuva -kyselyn kysymykset käsittelevät työyhteisön jokapäiväisiä aiheita ja kipupisteitä, joita ovat mm. vuorovaikutus, muutoksen johtaminen, esimiestyö, oman työn hallinta, osallistaminen, puuttuminen, rekrytointi, resurssien riittävyys ja yhteisopettajuus.

Kysely on omaehtoista pohdintaa eikä kysymyksiin ole oikeita vastauksia.

Kyselyn voi tehdä itsenäisesti tai sitä voi hyödyntää ryhmässä keskustelutehtävänä.

  • 20 kysymystä.
  • Vastausaika noin 7 minuuttia.
  • Voit lähettää vastauksesi sähköpostiisi.
  • Tietojasi ei tallenneta.