Kohti yhteisopettajuutta, reflektointi, työpohja (ppt)