Johdanto – Miksi johtoryhmä rooli toiminnan kehittämisessä on tärkeä

Saavutettavuus: äänitiedosto ja äänitiedoston tekstiversio.

Podcast ja teksti: Markku Pelkonen (2020)

 

Moduulin tiivistelmä

  • Johtoryhmän tehtävänä on mahdollistaa hyvä johtaminen.
  • Johtoryhmätyöskentelyn pitää olla strukturoitua, ennakoitua ja asioita eteen päin vievää.
  • Johtoryhmän jäsenien valinnalle tulee olla selkeät kriteerit ja määritelty osaaminen.
  • Johtoryhmässä tulee olla erilaista näkemystä, diversiteettiä ja laaja-alaista osaamista.

 

Äänitiedoston tekstiversio

Miksi johtoryhmän rooli toiminnan kehittämisessä on tärkeä?

 

Jos johtoryhmän työskentelyä pitäisi arvioida, ja pitääkin, niin aika usein ensimmäinen niin sanotusti matalalla roikkuva hedelmä liittyy usein toimintasuunnitelmiin, tapaan miten niitä seurataan ja millä tavalla ne on dokumentoitu. Esimerkiksi pöytäkirjat, valmistelussa olevat dokumentit, toimintasuunnitelmat tai esimerkiksi se, minkälaisia vuosikelloon liittyviä asioita on käsitelty johtoryhmän agendalla, kertovat paljon toiminnan luonteesta.

Johtoryhmän tehtävänä on mahdollistaa hyvä johtaminen. On tärkeätä, että kaikki työhön osallistuvat toimivat tietyn struktuurin mukaan. Usein törmää siihen, että kun lähdetään uudistamaan johtamismallia, todetaan, että tästä meidän johtoryhmästämme on tullut vähän tämmöinen terapiapaikka: siellä puhutaan kuormittavista tai raskaiksi koetuista asioista. Silloin haasteena voi olla, että toimintasuunnitelman, organisaation toimintakulttuurin ja koko yksikön johtaminen saattaa jäädä vähemmälle. Ihmisillä pitää toki olla purkautumiskeinoja, mutta johtoryhmätyöskentely, jossa ei ole struktuuria, on jotakuinkin tehotonta.

Ihannetilanteessa agenda on hyvissä ajoin vuosikellomaisesti määritelty, mitä asioita käydään läpi. Esimerkiksi kesäkuun alussa tiedetään jo, mitä lokakuun kolmannella viikolla olevassa johtoryhmässä käydään läpi. Suunnitelmallisuus tuo seurattavuuden laatua ja silloin myös asioiden systemaattinen johtaminen muuttuu helpommaksi.

Lähtökohtaisesti onnistuminen on kiinni siitä, että johtoryhmässä on erilaista näkemystä ja laaja-alaista osaamista. Johtoryhmään valitsemisen kriteerit pitäisi olla kirkkaat sille, joka johtoryhmää lähtee rakentamaan. Paras kalakaveri ei automaattisesti ole paras johtoryhmän jäsen, vaan valintakriteerinä pitää olla tietty osaaminen ja kyvykkyys.

Hyvässä johtoryhmässä kaikki, mitä on ennakkoon suunniteltu, tulee vietyä läpi, seuranta on aukotonta, mutta myös tuelle ja ongelmien ratkomiselle on olemassa tilaa. Johtoryhmä mahdollistaa sujuvat käytänteet. Yleisesti johtoryhmätyöskentelyssä on vielä paljon kehitettävää ja. Se johtuu siitä, että alamme vasta nyt olla tilanteessa, jossa haasteiden ja johtamistilanteiden erilaisuus edellyttää systemaattisempaa johtamisen kulttuuria. Johtoryhmä on keskeinen työkalu siinä.