Minä osana työyhteisöä – ennakkotehtävä

Dokumentoi ladattavaan työpohjaan ja valmistaudu esittelemään toisille 

  • oma roolisi​
  • oma vastuukenttä osana organisaation jaettua johtajuutta​.

Kirjaa työpohjaan​

  • keskeiset vastuusi, velvollisuutesi ja itsenäisen päätöksenteon puitteet tällä hetkellä.
  • Mistä haluat jatkossa enemmän vastuuta? Mitä vähemmän?​

Valmistaudu keskustelemaan yhdessä ​

  • Miten rakentaisit jaettua johtajuutta omasta roolistasi lähtien?​
  • Mitä tekisit itse? Missä antaisit toisille enemmän vastuuta?​
  • Missä menee itseohjautuvuuden raja? Kerro esimerkkejä.​