Roolien sanallistaminen – tiimivastaava

Varmistaminen, mahdollistaminen, tukeminen ja johtaminen arjessa. Esimerkkinä tiimivastaava.

  • Varmistan, että tiimin toiminta vastaa asetettuja tavoitteita.
  • Varmistan tavoitteissa onnistumisen suunnitteluryhmässä asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
  • Mahdollistan koulun strategisten kehittämishankkeiden onnistumisen tiimitasolla.
  • Varmistan toimintasuunnitelmien etenemisen ja omistan solujen toimintasuunnitelmat, mukaan lukien vuosikellon (seuranta, ohjaus ja tuki tiimitasolla).
  • Koordinoin ja mahdollistan yhteistyön eri tiimien välillä (suunnitteluryhmä, muu yhteistyö).
  • Olen suunnannäyttäjä: jaettu vastuu koko koulutason pedagogisessa johtajuudessa oman tiimin toiminnan ja esimerkin kautta.