Näin työstämme pelikirjan

Vaiheen tavoite

Sovimme tiimeissä koulun yhteisistä pelisäännöistä.
Miten toimimme?

Jokaisella tiimillä on pelikirjapohja, jota tiimi täyttää.​ Työskentelyä helpottavat jokaisen aihealueen ohjaavat kysymykset.

Tiimityöskentelyn jälkeen Otava koostaa kouluun yhden yhteisen pelikirjan, joka hyväksytetään tiimiläisillä.

Pelikirja elää ajassa ja sitä muokataan tarpeen vaatiessa, kuten kaikki muukin opetus ja oppimisen ohjaus.​

Seuraavissa moduuleissa käymme läpi pelikirjan aihealueet.​