Johdanto – Onnistunut ja tuloksellinen johtoryhmätyö

Saavutettavuus: äänitiedosto ja litterointi.

Podcast ja teksti: Markku Pelkonen (2020)

 

Moduulin tiivistelmä

 

Litterointi

Otsikko

Litterointi, jos teksti täysin editoitu. Litterointi, jos tekstissä on paljon puhekieltä ja /tai puhekielen rytmiä.