OPE Metakognition keinot tehtävien tukena

Metakognitiota voidaan opettaa ja harjoitella tietoisesti koulussa. Käytä tehtävien tukena esim. näitä metakognition kehittymistä tukevia keinoja:

  • mallintaminen
  • johdattelu
  • yhdessä työskentely (oppilas– oppilas, oppilas–opettaja, opettaja–opettaja)
  • huomion kiinnittäminen siihen, miten oppiminen tapahtui, miten se alkoi, eteni ja päättyi ja mitä oppija teki oppiakseen asian.

Mallintaminen
– Oppija tarkkailee oppilasta/opettajaa, joka osaa paremmin ja näyttää mallin.
– Mallinnäyttäjä selittää vaihe vaiheelta, miten toimi, miksi ja mitkä asiat vaikuttivat tavoitteeseen pääsemiseen, apuna on esim. puhetta, kuvia ja toimintaa.

Johdattelu
– Edetään ongelmanratkaisukysymyksien (mikä, mitä, missä, milloin, miten, miksi) avulla yksi vaihe kerrallaan eteenpäin.
– Oppilas/opettaja ajattelee ääneen, opettaja/oppilas tukee esim. kysymyksin.

Yhdessä työskentely
– Vastavuoroinen opetus, jossa oppilas/ opettaja kertoo, miten hän ratkaisi tehtävän tai ongelman, sitten opettaja/oppilas kertoo, miten hän on tehnyt sen.
– Tehdään ryhmissä ja ryhmät selittävät toisilleen, miten he ratkaisivat tehtävät.