OPE Motivaatio

Oppilaat tuntevat sanan motivaatio ainakin siltä osin, että motivaatiota on tai ei ole.

Oppilaan motivaatioon voi vaikuttaa tukemalla, kannustamalla ja monipuolista palautetta antamalla. Sisäisen motivaation keskeisten tekijöiden, autonomian, kompetenssin ja yhteisöllisyyden, tukeminen on erityisen tärkeää opiskelun onnistumisen ja oppilaan hyvinvoinnin kannalta. Myös itsearviointi, vertaisarviointi ja koulun sekä kodin kanssa käytävä vuoropuhelu ovat opiskelun onnistumiseen tähtääviä työkaluja.

Sisäisen motivaation tukeminen ja hyödyntäminen kaikessa työskentelyssä luovat myönteisen ja innostuneen ilmapiirin luokkaan. Oppimista tapahtuu koulussa ja koulun ulkopuolella, joten motivaatio voi liittyä aivan kaikenlaiseen tekemiseen elämässä. Sisäinen motivaatio parantaa opitun mieleen painamista ja muistamista, hyvinvointia ja ryhmän yhteenkuuluvuutta.

Opiskeluintohimo tarkoittaa syvää sisäistä tahtoa tai halua oppia jotain ja siitä nousevaa sinnikästä tekemistä, esteiden ylittämistä ja riemua sekä työskentelystä että maaliin pääsemisestä.

Autonomian, kompetenssin ja yhteenkuuluvuuden tarpeiden toteutuessa opiskeluilmapiiri muuttuu innostuneeksi ja syväoppivaksi. Oppimisen ilo näkyy ja kuuluu ja sen tulokset ovat toisenlaisia kuin ulkoisen motivaation avulla saavutetut tulokset.

Sisäisen motivaation syntymiselle ovat tärkeitä kolme tekijää:

  1. Autonomia eli omaehtoisuus opiskelussa voi olla suurta tai pientä, esim. oppilas valitsee tehtävien tekojärjestyksen vs. oppilas valitsee mitä opiskelee.
  2. Kompetenssi eli kyvykkyys on oppilaan kokemus siitä, että hän selviää opiskelusta ja sen haasteista, tekee tehtävät ja pääsee tavoitteeseen.
  3. Yhteisöllisyys eli ryhmään kuuluminen. Yhteenkuulumisen tarve on jokaisella ihmisellä ja siihen liittyy se, että haluamme kokea, että meistä välitetään. Sisäinen motivaatio vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiin, opiskeluun ja oppimiseen.