OPE Oppimisympäristöä ja työrauhaa edistäviä toimintatapoja

Ennakoi
– Sovi oppilaiden kanssa tehtävään liittyvät toimintatavat ja säännöt, kerro työskentelystä ja tehtävistä etukäteen yleisesti.
– Ehdota oppilaalle häiriötöntä istumapaikkaa, esim. rauhallisen oppilaan vieressä.
– Kerro siitä, että työskentely tapahtuu vaihtuvissa ryhmissä, jotta jokainen oppilas pääsee jakamaan ideoitaan ja tietoaan kaikkien kanssa ja yhteinen tieto kasvaa.
– Korosta sitä, että tehtävissä tarvitaan rento, luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri. Tehtävissä ei etsitä virheitä, sillä niihin ei ole yhtä ainoaa, oikeata vastausta. Jokaisen oma vastaus on paras mahdollinen vastaus!

Tehtävien järjestäminen
– Suunnittele yhdessä oppilaiden kanssa oppitunnin aikataulu, tehtävät ja tavoitteet. Oppilaskirjuri merkitsee aikataulun näkyviin esim. taululle.
– Anna oppilaille mahdollisuuksia vaikuttaa johonkin oppitunnilla tapahtuvaan asiaan.
– Anna oppilaillesi tarvittaessa etukäteen tietoa keskusteluissa käsiteltävistä aiheista.
– Sovella tehtäviä tukea tarvitsevalle oppilaalle sopiviksi.

Opetus- ja toimintatavat
– Pilko ja yksinkertaista toimintaohjeita oppilaan tarpeen mukaan.
– Mallinna tehtävän tekemistä.
– Liity ryhmään, jaa osaamistasi ja kokemustasi mallintamisen, keskustelun ja jakamisen kautta.
– Kannusta myönteisesti kaikkia.

Sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot
– Ennakoi keskustelutilanteita kertaamalla yhteiset säännöt ja aikataulut. Tämä auttaa oppilaita, jotka jännittävät tai joille itsesäätelyn taito on vaikeaa.
– Kannusta oppilaita kertomaan omista ajatuksista omin sanoin eli oppilaan omalla arkikielellä.
– Paljon tukea tarvitsevalla oppilaalla voi olla oma ”tukioppilas”, joka auttaa tehtävien ymmärtämisessä ja niissä etenemisessä.
Ylläpidä ja tue myönteistä ilmapiiriä ja onnistumista.