OPE Ryhmien luominen ja pelisäännöt

Vaihtuvat ryhmät
Tulevaisuustaidot ja unelmat -oppimiskokonaisuuden tavoitteena on mm., että oppilaat oppivat myönteisen vertaisarvioinnin taitoja ja erilaisissa ryhmissä työskentelyä. Kiinnitä siis huomiota työskentelyryhmien kokoonpanoon ja vaihtuvuuteen. Koska oppilaat vertaisoppivat toisiltaan, ryhmien kokoonpanoja kannattaa vaihtaa joka tehtävässä. Tätä voi perustella oppilaille sillä, että mitä enemmän he tottuvat työskentelemään toistensa kanssa, sitä parempi on luokan vertaisoppimisverkosto. Harjoitukset, joissa jokainen opiskelee vuorollaan jokaisen kanssa, ovat hyvä esimerkki laaja-alaisen osaamisen työelämätaitoja ja yrittäjyyttä koskevasta osa-alueesta.
Käyttäkää arvontaa, värivalintaa, leikkejä tai mitä tahansa tapaa, joka auttaa muodostamaan keskusteluryhmät helpolla ja luontevalla tavalla.

Ryhmien pelisäännöt
Käykää keskusteluryhmien pelisäännöt läpi tarkasti ensimmäisellä kerralla ja kerratkaa ne kaikkien keskustelutehtävien alussa. Luottamuksen rakentaminen alkaa turvallisuuden tunteesta. Pakottaminen vastaamaan ja kertomaan omia sisäisiä unelmiaan ei tue sisäistä motivaatiota, joten sitä ei pidä käyttää lainkaan. Ideoikaa yhdessä sopivia tapoja vahvistaa ryhmän oppilaita luottamaan toisiinsa.