OPE Syventäviä, monialaisia tehtäväideoita

Tulevaisuustaidot ja unelmat -oppimiskokonaisuuden päätteeksi aihetta voi vielä syventää alla olevilla teemoilla luokan kanssa yhdessä suunnitellen. Näissä teemoissa yhdistyvät laaja-alaisen osaamisen taidot sekä kaikkia oppiaineita yhdistävät monialaiset opinnot. Suunnitelkaa aiheen toteutus, laajuus, ajankäyttö sekä arviointitapa.

Tulevaisuuden unelmaroolit
Näytelmä- tai pantomiimipaja tulevaisuuden unelmista (esim. millainen olen, missä asun, millainen perheeni on jne.). Esitelkää tulevaisuuden unelmarooleja kuvataiteen, käsityön ja musiikin keinoin.

Unelma-ammattien messut
Messutapahtuma, jossa voidaan perehtyä tulevaisuuden ammatteihin. Pohtikaa, millaisia ammatteja tulevaisuudessa tarvitaan, ja miksi juuri tällaisia ammatteja? Mitkä nykyammatit ovat olemassa tulevaisuudessakin esim. 100 kuluttua ja mitä uusia ammatteja on syntynyt? Millaisia ominaisuuksia ja taitoja tulevaisuuden ihmisillä täytyy ammateissaan olla? Mikä on sinun tulevaisuutesi unelma-ammatti ja miksi? Mitä taitoja tarvitset unelma-ammatissasi?

Luovan kirjoittamisen paja: Unelmaelämä, millaista se on tai ei ole?
Luovan kirjoittamisen pajassa aiheena voi olla esim. Unelmapäivä, Unelmani ja miten saavutan ne tai Unelmankevyttä eli kun kaikki unelmani käyvät toteen.

Miten minusta tuli minä?
Mielikuvitusmatka 20 vuoden päähän elokuvallisin keinoin esitettynä
Suunnitelkaa ja toteuttakaa lyhyt elokuva, jossa matkustatte aikakoneella omaan tulevaisuuteenne. Millaista omassa tulevaisuudessa on ja miten olet vaikuttanut siihen tässä ajassa?

Kirje tulevaisuuteen
Tee kertomus-, sana- ja kuvakollaasi, jossa kerrot oman esim. 20 vuoden päässä olevan tulevaisuutesi. Käytä omia suunnitelmiasi, tavoitteitasi, unelmiasi ja haaveitasi kirjoittamisen apuna. Tallenna tulevaisuuskirje sähköisenä tai paperisena ja säilytä se huolellisesti. Kirjoita kirjeen tiedostonimeen tai kirjekuoreen se päivämäärä, jolloin saat lukea kirjeesi.