Jaettu johtajuus: roolien ja vastuiden priorisointi -työpohja

Priorisointipohjan tarkoituksena on tukea eri tehtävien, roolien ja vastuiden selvittämistä, esimerkiksi kouluvuoden toimintaa suunniteltaessa. Olennaista on osallistaa kaikki mukaan työskentelyyn ja varmistaa, että kaikille tehtäville on olemassa priorisointi (tärkeyden määrittely) ja sopivat resurssit ja vastuut.

Ohje käyttöönottoon

Tutustu moduuliin johtoryhmätyön perusteet ja tallenna (lataa) dokumentti omalle työasemalla tai pilvipalveluun.

Priorisointipohja eri tehtäville – jaettu johtajuus

Voit myös toteuttaa tämän työpajana ja dokumentoida keskeiset tehtävät haluamallasi tavalla.