Projektin tavoitteet

Tavoitteet

 • Ymmärrän ilmastonmuutoksen syyt ja seuraukset.
 • Ymmärrän, miten ihmisten toiminta vaikuttaa ilmastonmuutokseen.
 • Ymmärrän, että omilla valinnoillani on vaikutusta ympäristöön.
 • Osaan suunnitella ja toteuttaa ryhmätyöprojektin.
 • Osaan etsiä tietoa monipuolisesti erilaisista lähteistä ja eri kielillä.
 • Osaan arvioida tiedon tarkoituksenmukaisuutta sekä merkitä lähteet.
 • Osaan suunnitella ja toteuttaa vaikuttavan tuotoksen.

Ryhmätyöskentely

 • Työskentelyni edistää ryhmän toimintaa.
 • Huomioin ryhmäni muut jäsenet.​
 • Osallistun aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn.​
 • Oma panokseni ryhmän työssä on olennainen projektin kannalta.
 • Ratkon ryhmäni kanssa esiin tulevat ongelmat itsenäisesti.

Tvt-tavoitteet

 • Osaan dokumentoida ja esitellä projektimme Teamsia hyödyntäen.