*** Reflektointi – johtamisen kehittäminen

Tähän aiheeseen liittyvät oleelliset kysymykset rehtorille. Tavoite auttaa pohtimaan aihetta omasta näkökulmasta.