Sumu

Sumu on kuin pilvi, joka lepää lähellä maanpintaa. Sumua voi syntyä monella tavalla, mutta yleisimmin se liittyy kylmemmän ja lämpimämmän ilman kohtaamiseen tai vuorovaikutukseen.

Säteilysumua syntyy tyyninä ja selkeinä öinä, kun maanpinta jäähtyy nopeammin kuin ilma sen yläpuolella.

Siirtymäsumusta puhutaan silloin, kun kylmää ilmaa virtaa lämpimämmälle alustalle.

Sekoittumissumusta puhutaan, kun kuivalta maalta tullut kylmä ilma kohtaa sekoittuu järvi- tai meriveden yläpuolella kosteaan ilmaan.

Haihtumissumu on hieman samantapainen ilmiö; siinäkin kostea ilma joutuu vesialueen yllä kosketuksiin maalta tulevan lämpimän ilman kanssa. Tyypillisin esimerkki on ns. merisavu, jossa näkyvyys voi olla erittäin huono.