TVT-strategia: suunta 2024

Hämeenlinnan perusopetuksessa tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) käytetään luontevana osana opetusta niin, että jokainen oppija saa hyvät valmiudet TVT:n käyttöön oman koulupolkunsa aikana.

Tutorit toimivat opettajien ja oppijoiden tukena ja oppilaiden osaaminen varmistetaan kaupungin oman osaamismerkkijärjestelmän avulla.

Airo-ympäristö tarjoaa helpon väylän TVT:n käyttöön ja niin henkilöstöä kuin oppijoitakin rohkaistaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa rohkean kokeilukulttuurin mukaisesti uutta luovalla tavalla.