Teams, etätyö ja koulun tilaisuudet

Alustus: Rehtori Mikko Salkinoja

Teamsia voi hyödyntää niin etä- kuin lähityössä esimerkiksi järjestämällä kevään koulutulokkaiden, heidän huoltajiensa vanhempainillat ja tutustumiset Teamsin kautta.