Teams johtamisen työkaluna

Alustus: Rehtori Mikko Salkinoja

Teams toimii koulun johtajan arkisena työkaluna helpottaen koulun johtamiseen liittyen hallinnollisten tehtävien hoitamista. Se mahdollistaa

  • uudet johtamisen tavat koulussa ja helpottaa rehtorin työtä
  • yhteisöllisen tiedonrakentamisen ja tasapuolistaa tiedon välittämisen.