Teams koulun monimuotoisen viestinnän välineenä

Alustus: Rehtori Vesa Äyräs

Etätyöskentelyssä viestinnän selkeys ja suunnitelmallisuus korostuvat. Teams ja kalenteri ovat digitaalisen johtamisen keskeiset työkalut tiedottamisessa. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi viikkotiedotteiden jakamisessa ja käyttää vaikkapa vuosikellon tapaan.