Tiimin pelikirja

Saavutettavuus: äänitiedosto ja äänitiedoston tekstiversio.

Mari Rakkolainen, valmentaja, 2020

Moduulin tiivistelmä

  • Tiimin pelikirjaan kirjataan opettajien yhteistyön yhteiset säännöt, joihin kaikki sitoutuvat.
  • Tiimityöskentely helpottaa opettajien yhteissuunnittelua ja vaikeiden tilanteiden kohtaamista luokassa sekä edesauttaa myös osaamisen jakamista.
  • Tiimin pelikirja koostetaan työpajassa, jossa keskeistä on opettajien yhteistyö.

 

Äänitiedoston käsikirjoitus

Tiimin pelikirja

Rakkolaisen Mari Otava Oppimisen palveluista kertoo lyhyesti, miten tiimin pelikirja -valmennus lisää opettajien välistä yhteistyötä.

Tulevaisuuden koulussa toimintakulttuuri rakentuu entistä enemmän yhteistyön ympärille. Tiimityöskentely muuttaa opettajan roolia monin tavoin. Esimerkiksi tulevaisuustaitojen oppimisessa oppijan rooli on hyvin paljon aktiivisempi kuin aikaisemmin. Tätä tukeakseen opettajan roolikin muuttuu enemmän ohjauksen suuntaan. Tiimityöskentely helpottaa myös opettajien yhteissuunnittelua ja vaikeiden tilanteiden kohtaamista luokassa, kun paikalla on useampi aikuinen. Yhteistyön lisääminen edesauttaa myös osaamisen jakamista.

Tehokas ja innostava tiimityö edellyttää pelisäännöistä sopimista. Tämä onnistuu helposti tiimin pelikirjan avulla. Pelikirjan idea tulee joukkueurheilusta. Sen luominen on prosessi, jossa erilaisista pelaajista hitsataan yhtenäinen joukkue. Prosessissa tärkeintä on joukkueen käymään avoin keskustelu, jossa perustellaan, kyseenalaistetaan, kuunnellaan ja annetaan välillä periksikin yhteisen hyvän vuoksi. Tiimin pelikirja -valmennuksen tavoitteena on se, että joukkueella on pelikirja, jonka jokaiseen pelisääntöön jokainen pelaaja uskoo ja sitoutuu.

Mitä tiimin pelikirja sitten pitää sisällään? Pelikirjassa voidaan sopia esimerkiksi oppimisen yhteissuunnittelusta, resurssien käytöstä, yhteisistä oppitunti- ja arviointikäytänteistä sekä siitä, miten tiimi hyödyntää teknologiaa oppimisessa.