Toiminnan suunnittelun tasot

TASO 1 Strategiset hankkeet

  • Olennaisimmat, must win
  • Kaikki tiimit (hyvinvointi, osaaminen, digitalisaatio  ja teknologia,  oppimista tukevien resurssien ohjaus oppilaiden hyväksi jne.)
  • Käytössä yhteinen terminologia.

TASO 2 Tapahtumat ja sidosryhmätyö

  • Vaativat suunnittelua, resursointia ja vastuita
  • Voi olla tiimikohtaisia eroja
  • Käytössä yhteinen terminologia.

TASO 3 Muut suunnitellut, tärkeät toimenpiteet

  • Koskee useampaa ihmistä ja tiimiä
  • Edellyttää viestintää
  • Käytössä yhteinen terminologia.