Tulevaisuustaidot ja oppimiskulttuuri, reflektointi, työpohja (ppt)