Työpaja 2

Kesto 3 tuntia.

Käytännön suunnitelma yhdessä työstetyn monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamiseksi.